午夜理论不卡,四虎最新地址是多少啊

Narkose

Anestesi/ narkose (f?lelsesl?shet mot smerte eller sanseinntrykk) minsker v?kenhetsgraden i hjernen slik at bevisstheten og mange reflekser forsvinner. Du kjenner ikke smerte og har ikke noen oppfatning om hvor lenge du har sovet eller hva som skjer. Du merker kun om du er bevisst eller ubevisst. Anestesiteamet kontrollerer anestesien og regulerer hvor dyp” bevisstl?sheten” eller anestesidybden er.
M?let er ? optimalisere dybden til enhver tid slik at pasienten opplever en behagelig s?vn uten un?dvendig medisinering, som kan gi tregere oppv?kning og” bakrus”. Vi bruker hurtigvirkende medisiner som gir f? postoperative problemer, som for eksempel kvalme.

Hvem kan ha nytte av narkose?

For deg som har stor grad av tannlegeskrekk, eller som av andre grunner ikke kan f? utf?rt tannbehandling i bevisst tilstand, kan tannbehandling i narkose v?re noe du b?r vurdere. Fordelen med narkose er at du ikke merker noen ting til tannbehandlingen. I tillegg kan tannlegen f? utf?rt mye mer arbeid p? kortere tid og du blir raskere ferdig med behandlingen.
Det er mange pasientgrupper som kan ha nytte av narkose under tannbehandlingen. Den vanligste indikasjonen er ved alvorlig tannlegeskrekk (odontofobi).

Andre indikasjoner:

  • Ved kraftig brekningsrefleks som gj?r vanlig tannbehandling umulig
  • Ved behov for langvarige og kompliserte behandlinger
  • Hvis du ?nsker ? sove under tannbehandlingen
  • Ved for d?rlig effekt eller allergi for vanlig bed?velse
  • Ved sykdommer eller tilstander som gj?r det umulig med vanlig tannbehandling

Pris for narkosebehandling:

Prisen for behandlingen varierer veldig, avhengig av antall timer og hvilken behandling som utf?res. Mange f?r mye dekket av Helfo. Dersom man har rett til st?nad fra Helfo til tannbehandlingen kan man ogs? f? st?tte til narkosen. Dersom man ikke har rett p? st?nad til tannbehandlingen fra Helfo m? man selv dekke alle utgifter. Du vil f? et kostnadsoverslag av behandlende tannlege som ogs? informerer deg om Helfo-st?nad. Det er behandlende tannlege som er ansvarlig for ? vurdere om du har rett til st?nad fra Helfo.
Vi anbefaler derfor at du f?rst tar kontakt for en konsultasjon og tar med det du har av dokumentasjon (hvis du har noe) p? tidligere utf?rt tannbehandling og eventuelle uttalelser fra annet helsepersonell (f.eks. legeerkl?ringer, attester etc), s? vi kan gi deg riktigst mulig vurdering og et kostnadsoverslag p? behandlingen.

Bryn Tannhelsesenters rutiner ved tannbehandling i narkose:

1. Konsultasjon hos en av v?re tannleger eller spesialister. Her snakker vi med deg om dine problemer og dine ?nsker for behandlingen. S? avtaler vi behandling som du ?nsker gjennomf?rt i narkose. Hvis det er mer krevende tilfeller vil flere tannleger, ogs? spesialister ved klinikken, v?re med i planleggingen. Kostnadsoverslag utarbeides. Helseskjema med fullstendig personnummer og et egenerkl?ringsskjema fylles ut og vi g?r gjennom det sammen med deg. Enkelte diagnoser og tilstander krever ekstra tiltak og er viktig at vi f?r beskjed om. P? bakgrunn av informasjonen vi innhenter vil anestesilegen planlegge narkosen. I god tid f?r selve operasjonsdagen er alle eventualiteter avklart slik at forholdene ligger til rette for en optimal tannbehandling i narkose.

2. F?r behandlingen m? egenandelen v?re betalt. Veldig mange som s?ker behandling i narkose har krav p? ? f? dekket en stor del av behandlingen av HELFO. Regningen til HELFO sender vi direkte til dem. Eventuelle forsikringer eller andre forhold unders?ker vi p? forh?nd slik at det er avklart f?r behandlingen.

3. Vi setter opp timeavtale som passer for deg. Vi anbefaler at du setter av hele dagen for dette. Spesielt hvis det gj?res operative inngrep og du m? bruke smertestillende i etterkant kan det v?re godt ? slappe av resten av dagen. Av og til skriver vi ut sykemelding de p?f?lgende dagene, men det er som regel ikke n?dvendig.

Det blir gitt egen informasjon for faste og forholdsregler i forbindelse med narkosebehandling.
Har du andre sp?rsm?l eller lurer p? noe i forbindelse med behandlingen kan du ta kontakt med oss p? telefon 222 78 222 eller firmapost@prediksisg.com

INFORMASJON TIL PASIENTER F?R NARKOSEBEHANDLING

Full narkose (smertefrihet, s?vn) administreres av anestesilege og av anestesi sykepleier.
Innsovningen skjer i l?pet av kort tid etter at du har lagt deg i stolen. Du vil sove en bedagelig dr?mmes?vn mens vi behandler deg.
B?de smertestillende og sovemiddel gis intraven?st.
Oppv?kningen skjer gradvis etter inngrepet, og du kan normalt forlate klinikken 1-2 timer etter behandlingen. Kvalme er uvanlig etter narkose hos oss, men du vil f?le deg kald med p?f?lgende skjelvinger (som n?r du fryser).
Lokal anestesi benyttes i tillegg under inngrepet. F?r du utf?rt store inngrep f?r du med resept p? smertestillende du kan benytte etter inngrepet.

FASTE F?R BEHANDLINGEN

Man skal IKKE INNTA FAST F?DE de siste 6 timer f?r inngrepet.
Man skal IKKE INNTA FLYTENDE V?SKE eller melkeholdig drikke de siste 2 timer f?r inngrepet.

午夜理论不卡,四虎最新地址是多少啊For ? ivareta sikkerheten, m? man fylle ut en spesialtilpasset helseerkl?ring f?r man kan godkjennes til anestesi. Viktig informasjon er for eksempel tidligere sykdommer, medisinbruk, tidligere operasjoner/ anestesi, allergier og eventuelle avvikende tilstander i luftveiene (redusert gapeevne), komplikasjoner med narkose tidligere er det viktig at du gir oss beskjed om dette i forkant av behandlingen.

Velkommen til Bryn Tannhelsesenter for en uforpliktende konsultasjon.

Mulige bivirkninger:

Anestesimidlene kan gi kvalme og oppkast. Det er sjeldent og vi forebygger dette s? godt som mulig.
Det er ikke hensiktsmessig ? faste un?dvendig lenge- f?lg derfor retningslinjene men overdriv ikke.
Man f?r ofte konsentrasjonsvansker og er litt trett etter behandlingen. Derfor er det forbudt ? kj?re bil (eller operere andre tunge maskiner), eller gj?re noe annet som utsetter deg selv eller andre for risiko rett etter behandlingen. Vurderingsevnen er ogs? nedsatt, s? du b?r unng? ? signere f.eks viktige dokumenter eller juridisk bindende avtaler samme dag. S?vnforstyrrelser og mareritt kan forekomme.

午夜理论不卡,四虎最新地址是多少啊?2020 Bryn tannhelsesenter

Log in with your credentials

Forgot your details?