午夜理论不卡,四虎最新地址是多少啊

Trygderettigheter/ muligheter

Det har etterhvert kommet flere og bedre muligheter for trygdedekning av tannbehandling. Hos oss etterstreber vi ? holde oss oppdaterte med hensyn til disse reglene til det beste for v?re pasienter.

Tannlegen kan n? sende regning direkte uten ? s?ke p? forh?nd. Dette gjelder alle tilstander som er listet opp i §§ 5-6, 5-6a og 5-25, blant annet ved infeksjonsforebyggende behandling( ifbm transplantasjoner), kreft i munnhulen, sjeldne medisinske tilstander og periodontitt-rehabilitering (nye tenner etter tannkj?ttsykdom), munnt?rrhet, alvorlig tannslitasje etc.

Det er Helfo som forvalter regelverket som en ytre etat under Helsedirektoratet.

V?re tannleger har sv?rt gode kunnskaper om alle de forskjellige mulighetene og prosedyrer. Pasienten m? v?re behjelpelig med ? fremskaffe relevante opplysninger som legeattester o.l. vi hjelper deg med tolkningen/sende regning og gir deg overslag over hva det vil koste deg i de ulike tilfellene. Vi har direkte oppgj?r med Helfo, slik at du slipper ? legge ut store summer for s? og f? tilbake fra Helfo.

Hva slags muligheter finnes?

Man har n? samlet alle trygderefusjoner til tannbehandlinger under èn paragraf i folketrygdloven; § 5-6. Dette gjelder f. eks operasjon av visdomstenner/dyptliggende tenner eller r?tter, pr?vetaking, systematisk behandling av tannkj?ttsykdom, tannskader ved ulykke. Enkelte sjeldne medisinske tilstander gir ogs? mulighet til st?nad (det finnes en egen liste over tilstander, en A og B-liste).

午夜理论不卡,四虎最新地址是多少啊Skal du ha en st?rre hjerteoperasjon eller organtransplantasjon har du mulighet til st?nad, det samme hvis du har kreft i munnhulen eller tilgrensende vev og erstattning av tapte tenner pga marginal periodontitt (Pyrea) .

Tidligere m?tte man s?ke p? forh?nd. N? trenger ikke pasient/tannlegen s?ke lenger. Tannlegen vurderer og dokumenterer i journal om det er grunnlag for refusjon fra trygden etter spesielle takster (offentlige takster), deretter sender han/hun en regning til Helfo som utbetaler direkte til tannlegen. Du slipper alts? ? legge ut for dyre behandlinger.

Yrkesskade

Det er viktig at du kommer til tannlegen umiddelbart etter skaden. Tannlegen vil sende inn de n?dvendige papirer og r?ntgenbilder. Du kan da f? full dekning, etter offentlige takster. Vi har h?yere takster og det m? derfor p?regnes et mellomlegg du selv m? betale. Dette bel?p kan du kreve tilbake fra arbeidsgivers yrkesskadeforsikring.

Tannskade, ved ulykke.

Du kan i enkelte tilfeller ogs? f? refusjon fra Helfo ved vanlige fritidsulykker. Dette forutsetter at du opps?ker tannlegen med en gang og behandlingen m? p?begynnes innen 1 ?r. Har du forsikring kan den dekke det som Helfo ikke dekker.

Hva gis i st?tte?

De ulike gruppene har forskjellig dekning. Men likt for alle grupper er at det finnes noe som vi kaller “offentlige takster” (Veileder: “Folketrygdens st?nad til dekning av utgifter til tannbehandling”) Les mer her.

Helfo forholder seg kun til disse takstene. Hvis man har rett til full dekning (eks.infeksjonsforebyggende ved hjerteoperasjon/organtransplantasjon, svulster i munnhlen) menes det etter de offentlige takstene, ikke tannlegens takster.
午夜理论不卡,四虎最新地址是多少啊 Disse takstene er normalt noe lavere enn v?re priser derfor blir det alltid et mellomlegg ? betale.

Pasienter kan henvende seg til Helfo, Helse?konomiforvaltningen, Tlf 815 70 030.

Har du flere sp?rsm?l er det bare ? ta kontakt med oss

Nyttige lenker:?2020 Bryn tannhelsesenter

Log in with your credentials

Forgot your details?